Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende opstelling.

Elke bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille.

Indien er vanuit de leden vragen zijn dan worden deze centraal door de Secretaris geïnventariseerd.

Ingekomen stukken worden tijdens de bestuursvergadering (3e woensdag van de maand) of de ALV behandeld.

De indiener zal altijd een schriftelijke/mail terugkoppeling  ontvangen.

Voorzitter Betinho de Voogd / voorzitter@zpc-dzk.nl

  • Algemene leiding vereniging, voorzitter bestuur en de algemene vergadering.
  • Public relations.

 Secretaris Marijke van Hoek / secretaris@zpc-dzk.nl

  • Secretariaat: verslaglegging bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen.

 Penningmeester Jeanine Faes / penningmeester@zpc-dzk.nl

  • Financiële administratie: begroting, boekhouding, verplichting- en budgetbewaking en kasbeheer.

 Bestuurslid Algemeen Jolanda van Haaren / ledenadministratie@zpc-dzk.nl

  • Verantwoordelijk voor algemene zaken

 Bestuurslid Polocommissie Kees van der Sar vpc@zpc-dzk.nl

  • Verantwoordelijk voor alle Polo aangelegenheden

 Bestuurslid  Algemeen Liliane Solé bestuurslidalgemeen@zpc-dzk.nl

  • Verantwoordelijk voor algemene zaken

 Bestuurslid / Voorzitter Zwemcommissie Vacant zwemcommissie@zpc-dzk.nl

  • Verantwoordelijk voor algemene zaken