Donatie St. Hendrick Avercamp

Sylvia de KortAlgemeen

Afgelopen september ontving Z&PC DZK een brief van de Stichting Hendrick Avercamp met een heel bijzondere mededeling: ze wilden sportverenigingen in Middelburg, Vlissingen en Veere financieel ondersteunen!

Allereerst wat meer informatie over de stichting:
De Stichting Hendrick Avercamp is ontstaan uit de Middelburgse IJsclub en opgericht in 1968. Het doel van de stichting was destijds de exploitatie van het terrein en de accommodatie aan de Breeweg te Middelburg. In 2008 is de grond verkocht en sindsdien beschikt de stichting over een
vermogen dat wordt aangewend om sportevenementen en individuele talentvolle sporters in financieel opzicht te ondersteunen. Primair in Middelburg en omgeving.
Er is een historische connectie met de schaatssport, maar een aantal jaren geleden is de doelstelling verruimd. Via www.hendrick-avercamp.nl kan meer informatie over de stichting gevonden worden.

Als gevolg van COVID-19 hebben sportverenigingen te maken gehad met teruglopende inkomsten en daarom wilde Stichting Hendrick Avercamp hun een steuntje in de rug geven.
Z&PC De Zeeuwse Kust heeft het fantastische bedrag van €2000,- mogen ontvangen, en daarvoor zijn wij de stichting erg dankbaar.

Dus Stichting Hendrick Avercamp: hartelijk dank!!!

Uiteraard gaan we er voor zorgen dat het geld aan een leuk evenement besteed wordt; ideeën van de leden zijn welkom!