Lid worden van Z&PC De Zeeuwse Kust

Als je lid wilt worden van Z&PC De Zeeuwse Kust, kun je je inschrijven via het inschrijfformulier (link naar inschrijfformulier). Dit kun je uitdraaien, invullen en inleveren bij de ledenadministratie, bij voorkeur per email ledenadministratie@zpc-dzk.nl. Tevens dien je het machtigingsformulier voor het incasseren van verschuldigde bedragen (b.v. contributie, inschrijfgelden, startvergunning, startgelden, etc.)  (link naar machtigingsformulier) in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.

Na het inleveren van het inschrijfformulier en het machtigingsformulier incasso bij de ledenadministratie ontvang je een bevestiging per e-mail. Daarna wordt contact met je opgenomen voor de eerste training. De eerste 2 trainingen zijn gratis, je wordt pas definitief lid na de proeftrainingen. Als je na de proeftrainingen besluit om geen lid te worden, worden er uiteraard geen bedragen geïncasseerd en worden je gegevens verwijderd.

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- + € 5,- waarborgsom voor het Vrijburgbadpasje.
 • De contributie wordt per automatische incasso per maand afgeschreven. Het is zowel voor jullie als voor de penningmeester erg gemakkelijk. Het vergeten te betalen van de contributie kan zo worden voorkomen.
 • De IBAN van de RABO bank is: NL25 RABO 0335 0212 12 ten name van ZPC De Zeeuwse Kust.
 • Elk lid ontvangt een toegangspasje voor het zwembad tegen een waarborgsom van € 5,00 (zit in het inschrijfgeld).
 • Sportiviteit is zeer belangrijk. Wie tijdens een wedstrijd onsportief is, zal ZELF voor de gevolgen moeten opdraaien; dat wil zeggen zelf de boete betalen en de straf (vaak een schorsing) ondergaan. Ook de schade aan eigendommen van anderen zullen worden verhaald. (Zie ook de gedragscode en huishoudelijk reglement).

De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering van juni voor het komende seizoen vastgesteld. Klik (link naar contributiemodel) hier voor de contributie voor het seizoen augustus 2017 – juli 2018.

Beëindiging van het lidmaatschap

 • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk / per email bij de ledenadministratie ledenadministratie@zpc-dzk.nl.
 • Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk vóór 1 juni en vóór 1 december van enig jaar. Het lidmaatschap vervalt dan per 30 juni en 31 december daaropvolgend. - Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap betaal je het lopende halfjaar door.
 • Beëindiging in dec-jan-feb-mrt-apr-mei en vóór 1 juni => u betaalt de contributie voor het 1e en 2e kwartaal.
 • Beëindiging in juni-juli-aug-sept-okt-nov en vóór 1 december => u betaalt de contributie voor het 3e en 4e kwartaal.
 • Bij het Sterrenplan kan niet tussentijds opgezegd worden. Beëindiging van het lidmaatschap Sterrenplan kan uitsluitend na het volbrengen van het volledige Sterrenplan-traject (behalen van de 5ster).

Belangrijke documenten m.b.t. lidmaatschap Z&PC De Zeeuwse Kust: