Zwemverenigingen Middelburg en Vlissingen fuseren!

Tags: 

Woensdag 23 januari hebben de ledenvergaderingen van de Middelburgse zwemvereniging Luctor et Emergo en van de Vlissingse zwemvereniging De Stormvogel unaniem gekozen voor een fusie. Sinds 1 september 2011 werkten de beide verenigingen al samen in een zgn. startgemeenschap onder de naam De Zeeuwse Kust. Dat is nu ook de naam van de nieuwe vereniging.  Dat men al anderhalf jaar zo intensief samenwerkte verklaart ook de ruime meerderheid die zich voor de fusie uitsprak. Met de fusie ontstaat een nieuwe vereniging van ca. 500 leden.

Jarenlang zijn Luctor et Emergo en De Stormvogel aartsrivalen geweest. Luctor is de oudste Zeeuwse zwemvereniging, opgericht op 17 januari 1919, en bestond dus al 94 jaar. De Stormvogel bestond 42 jaar en is in 1971 voortgekomen uit een fusie tussen De Zeehond en De Souburgse Zwemsport Vereniging. Met de komst van het Vrijburgbad waar beide verenigingen hun thuis hebben kwam er meer en meer toenadering. Er waren gezamenlijke belangen als het ging over afspraken met het zwembad of met de gemeenten. Aan het trainingsbad trof men elkaar bijna dagelijks. En onder jeugdleden ontwikkelden zich regelmatig relaties. Zo groeiden de verenigingen naar elkaar toe. 

In 2011 zijn trainers van beide verenigingen met het initiatief tot verregaande samenwerking naar de besturen van beide verenigingen gekomen.  Binnen een half jaar was de startgemeenschap De Zeeuwse Kust een feit.  Van begin af aan gingen alle afdelingen samen: de wedstrijdzwemmers, de waterpoloërs, het masterzwemmen en het zwemmen voor mensen met een beperking. 

Het enige wat gescheiden bleef was de administratie. Snel werd duidelijk dat een fusie onvermijdelijk was. 

Met de fusie willen de besturen de zwemsport op een hoger plan brengen door krachten te bundelen. Er kan effectiever worden omgegaan met het beschikbare zwemwater.  Maar de fusie is ook nodig om efficiënter om te gaan met de capaciteit van vrijwilligers. En eén zwemvereniging staat sterker in het overleg met zwembadexploitant en gemeenten.

Voor de traditionele Luctor- of Stormvogelfamilies zal het even wennen zijn. De kleuren groen en rood zijn vaak van klein af aan door generaties van dezelfde familie gedragen. Maar voor de jongste aanwas bestaan Luctor et Emergo en De Stormvogel al haast niet meer en is er alleen het blauw van De Zeeuwse Kust.