Nieuwsbrief December 2022

Sylvia de KortAlgemeen, Vereniging, Waterpolo, Zwemmen

Beste Allemaal,

Aan het einde van het jaar kijken we even terug wat er nou allemaal is gebeurt, wat we hebben gedaan en wat we op ons lijstje gaan zetten voor volgend jaar.

Zodoende heb ik ook een lijstje gemaakt, dat ik graag met jullie deel. Zodat we, SAMEN, weten wat komend seizoen allemaal kunnen gaan bereiken.

Maar vooral Samen en dat onder onze nieuwe Slogan:

Met PLEZIER en PRESTATIE

Een jaar geleden ben ik als voorzitter aan de slag gegaan met kijken wat we, als vereniging allemaal al heel goed doen en waar nog een en ander misschien anders of beter kan.

Allereerst allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet en motivatie in een seizoen waar Corona nog aanwezig was en we voorzichtig weer in normaal vaar/zwemwater kwamen.

We konden minder trainen, we gingen anders trainen, we konden weer binnen zwemmen en voor we het wisten was het openwaterseizoen alweer begonnen.

Ook hebben we, eindelijk, ook een eerste aanzet kunnen geven aan badwaterindeling NIEUWE stijl. Hier zal nog een en ander aan bijgeschaafd moeten worden maar de voordelen worden nu al duidelijk.

Dit geeft een enorme motivatie om komend seizoen Extra inspanningen te leveren. Zowel op sportief gebied, we mogen en kunnen weer. Als op organisatorisch gebied. Er is weer van alles mogelijk om te organiseren en……te GROEIEN.

Vandaar mijn verlanglijstje voor komend seizoen. Waar we SAMEN ons best voor gaan doen om dit te realiseren.

Groei van leden aantal met minimaal 10 %. Hiervoor is de afdeling PR op sterkte en ligt er een campagne op de plank met ondersteuning van Flyers, posters, stickers enz. enz. ook gaan we actief kandidaat leden benaderen. Maar als we ons best doen, met Plezier en Prestatie, is dit prima mogelijk.

Groei van vrijwilligers, dit is nodig om onze vereniging draaiende te houden. Dat willen we graag doen met Plezier en Prestatie. Er is nu een groot tekort. We gaan dan ook voor iedereen een verplichte vrijwilligersbijdrage vragen. Hiervoor ontvangt u allemaal een formulier waarop u kunt aangeven wat, wanneer en hoeveel tijd u hieraan kan/gaat besteden. Nieuwe leden krijgen dit bij inschrijving. Het gaat niet om heel veel uren maar vooral vele handen maken lichtwerk en hierdoor kunnen we alle activiteiten blijven aanbieden. Waar we naar op zoek zijn zal ik in een bijlage toevoegen. Voor alle taken zijn er dan begeleiders, U staat nooit alleen en we hebben eenvoudige taakomschrijvingen.

Versterking Bestuur, dit is noodzakelijk om de vereniging op een juiste wijze te kunnen laten functioneren.

Direct inzetbaar de functies: 

Secretaris

Voorzitter Polo-commissie

Assistent penningmeester.

Algemeenbestuurslid

Veder hebben we dringende vacatures voor: 

Wedstrijd zwem organisatie

Zwemwedstrijd begeleiders

 Gast Dames/Heren (zwemwedstrijden)

Administratieve medewerkers

Tijdwaarnemers (zwemmen)

Trainers

Scheidsrechters (Polo en Zwem)

Jury secretariaat (Polo en Zwem)

Technische hulpen

 ETW / promo scherm (zwembad)

Ondersteuning voor alle bestaande afdelingen.

Aanmelden:

Andres Van Den Berge     ZWEM zwemcommissie@zpc-dzk.nl

Ruud van de Barselaar     POLO vpc@zpc-dzk.nl

Petra Donze                      Administratie penningmeester@zpc-dzk.nl

Cees Bergmans                Bestuur voorzitter@zpc-dzk.nl

Zoals je ziet teveel om op te noemen en veel te veel om het met de huidige groep vrijwilligers te kunnen blijven doen. Maar wij doen het al met Plezier en Prestatie.

Ruilen, weggeven, van zwem en polo artikelen waar anderen enorm blij van worden. Met andere woorden is iets te klein geworden, heb je iets dubbel, is iets nog goed en je wil er afstand van doen dan willen we dit als vereniging GRAAG hebben. We gaan dit dat beschikbaar stellen binnen de vereniging voor gebruik leden van DZK. Natuurlijk kan er ook naast dit weer een ruilbeurs en/of verkoop van 2e hands zwem/polo kleding en artikelen organiseren. Dit om het voor iedereen mogelijk te maken om voordelig iets te testen of aan te schaffen. En als je dan iets kan aanbieden doe je dat met Plezier.

Laten we met de hele vereniging, als een grote familie, ons inzetten voor dit ambitieuze plan. Dan kunnen we samen genieten van alle behaalde resultaten waar we allemaal een steentje aan bijdragen.            

Maar vooral met Plezier en Prestatie

Groetjes,

Voorzitter DZK, Cees Bergmans.

Bijlages: