Toespraak voorzitter Jubileum DZK

Sylvia de KortAlgemeen, Uncategorized

Zaterdag 09 september 2023

Locatie Zwembad Optisport.

Beste allemaal.

Welkom op deze Warme, zeg maar HETE zaterdag 09 september 2023 Mijn naam is Cees Bergmans en ik  sta hier als voorzitter voor U, om samen met u ons 10 Jarig jubileum te vieren.

Programma is niet statisch en vullen we in al naar gelang deze viering verloopt. Met andere woorden alles is mogelijk.

Nogmaals Hartelijk welkom op dit 10 jarig jubileum van DZK, oftewel Z&PC Zwem en Polo Vereniging De Zeeuwse Kust.

Een vereniging die bruist en waar ieder lid individueel zijn sport kan beoefenen op eigen niveau.

Gezien ik nog maar kort voorzitter ben, zal ik kort terugblikken maar vooral een vooruitblik schetsen hoe we komende 10 jaar verder gaan.

Z&PC De Zeeuwse Kust is een fusie van ZV Luctor et Emergo (uit Middelburg en Z&PC de Stormvogel (uit Vlissingen).

Februari 2011 voorstel tot samenwerking en startgemeenschap aan gegaan. September 2011 was startgemeenschap gerealiseerd.

Motivatie was een mooie brede vereniging op te zetten: badwater te centraliseren, talenten samen te laten trainen en de breedte van de vereniging te centraliseren.

Na heel veel overleg en goedkeuring van leden, in de ALV, is fusie op 19 februari 2013 een feit geworden. Vandaar dit Jubileum vandaag.

We zijn de Enige Vereniging, binnen stadsgewest Middelburg Vlissingen, die aangesloten is bij KNZB.

We bieden een breed scala aan opleidingen op het gebied van wedstrijdzwemmen en waterpolo. Voor zwemmers vanaf 6 jaar, met minimaal Nationaal zwemdiploma A. De opleidingen zijn gebaseerd op een Meer-jaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ) en het Meer-jaren Opleidingsplan Waterpolo. (MOW) van de KNZB

DZK wil sporters in staat stellen hun Maximaal Individueel Resultaat (MIR) te behalen en door te stromen naar een Regionaal Trainingscentrum(RTC) van de KNZB. Daar doen onze trainers alles aan om dit te bereiken.

Natuurlijk is er veel gebeurd in afgelopen 10 jaar en we zijn een vereniging die permanent in beweging is. LETTERLIJK OOK.

We zijn een vereniging die bruist en waar ieder individueel zijn sport kan beoefenen. Met Plezier en Prestatie.

Zowel bij zwemmen, recreatief, technisch verbeteren, wedstrijden zwemmen op regionaal, landelijk internationaal niveau. En dit geldt ook voor onze polo afdeling waarbij vele wedstrijden gespeeld worden.

Op al deze gebieden zijn we actief en bieden leden ALLES wat ze nodig hebben. Met andere woorden wij faciliteren en geven advies/richting aan. En daar waar nodig schakelen we Externe begeleiding in.

Ik ben voorzitter geworden in de meest turbulente tijd van deze vereniging, met een zeer uitdagende opdracht.

Maar ik heb van een GROOT ondernemer geleerd:

Goed leiderschap toont zich het beste in slechte tijden.

In goede tijden kan IEDEREEN het doen.

Turbulent omdat ik midden in Corona pandemie ben aangetreden en waar het voorzitterschap al meer dan twee jaar vacant was.

Heb hier goed over nagedacht, was van mening dat er een jonge dynamische voorzitter moest aantreden. Maar toch besluit genomen omdat ik van mening ben, dat dynamiek mij nog niet vreemd is en leeftijd enkel een getal is.

Deze taak was en is uitdagend omdat er toen bijna niets mogelijk was actief, leegloop van leden was en vrijwilligers afhaakten om wat voor reden dan ook. Daarbij zat het bestuur tot over de oren met forse uitdagingen, grote vraagstukken en problemen die, op dat moment, niet te overzien waren.

Maar ben die uitdaging toch aangegaan, met enige voorzichtigheid maar met volle overtuiging, heel veel motivatie en heel veel energie. Juist om deze vereniging weer als toonaangevend binnen de regio en landelijk op de kaart te zetten.

We zijn als bestuur gaan inventariseren: Waar staan we nu en Waar willen we naartoe?

Al snel was duidelijk dat we enkele speerpunten hadden.

  • Groei van leden. voor continuïteit.
  • Groei vrijwilligers. Voortbestaan activiteiten en begeleiding.
  • Juiste publiciteit. Om naamsbekendheid en herkenning.
  • Ondersteuning Externe partijen. Voor professionele aanpak en kennis/know-how.
  • Groei van Leden/continuïteit:

Voor de groei zijn we een wervingscampagne gestart i.s.m. Rabo Clubsupport. Hiervoor hebben we trainingsavonden bijgewoond en een opdracht vervult. Met goed resultaat.

Een Public Relations afdeling opgestart, met JONGE enthousiaste leden.

Promotie materiaal ontwikkeld en uitgerold. Alle social-kanalen benut en een enorme lobby gedaan bij Lokale omroep, lokale krant, weekblad. De resultaten zijn dan ook nu prima. Maar vooral, wekelijks staat er wel wat in de krant, weekblad, TV of diverse site’s over zwemmen/polo. Waarbij DZK toonaangevend is binnen de berichtgeving. (publiciteit/reclame BC leden!)

Verder hebben we weer regionale zwemwedstrijden naar hier gehaald, waardoor ook Optisport weer kan mee profiteren van vele zwemmers/polo-ers en bezoekers.

Komend seizoen weer een vol programma gepland met mooie wedstrijden hier in het Zeeuwse.

Ook zijn er volop activiteiten buiten geweest, Zeeland beker met 5 Zeeuwse wedstrijden, waarvan 2 in combinatie georganiseerd door De Ganze uit Goes en een door DZK. Kanaalrace. PRACHT Evenement met veel publiciteit.

Maar ook diverse zeetochten waar de zwemmers van DZK hoge ogen gooien.

Binnen scoren we op vele wedstrijden Landelijk maar ook op NK Langebaan, NK kortebaan, NK Sprint. Met andere woorden: Een vereniging die actief PERMANENT op de kaart wordt gezet. Andre kan jullie hier alles over vertellen.  DUS……Leden BC mogelijkheden voor sponsoring/publiciteit.

Ook Netty Tiggelman zal hierop een toelichting geven als voorzitter Business Club.

  • GROEI Vrijwilligers:

Dit is NU onze grootste uitdaging en opdracht, dit gaat op dit moment van start met aanvang nieuw seizoen. Als wedstrijden weer normaal kunnen en bezoekers weer komen kunnen we met bestaande vrijwilligers NIEUWE ACTIEF gaan benaderen en werven.

Als Vrijwilliger moet je accepteren:

Niemand heeft door wat ik allemaal doe.

Tot dat ik het niet meer doe.

  • Juiste Publiciteit:

Zoals eerder vermeld, al op vele vlakken aanwezig. We hebben samen met PR afdeling koers veranderd van statisch naar actief. Maar vooral ook Plezier en Prestatie TONEN.

Bij alle uitingen zit de boodschap: Met Plezier en Prestatie.

Jasmijn zal ook een toelichting geven van deze ontwikkelingen.

  • Ondersteuning Externe partijen. Voor professionele aanpak en kennis/know-how.

Zowel Optisport, Sportraad, Gemeenten, KNZB Regio bestuur, KNZB, Business Club, Collega verenigingen en al wat raakvlak heeft met sport en/of zwemmen/polo.

Denk maar aan bijvoorbeeld, als idee, een startgemeenschap Zeeland. Die uitkomt voor de Zeeuwse provincie waarbij je gewoon lid blijft van je eigen vereniging. Maar waar je gezamenlijk trainingen verzorgt wedstrijden bezoekt en/of organiseert. Maar vooral samenwerkt en de kosten kan delen.

Andres gaat dit PRILLE idee toelichten .

En zo hebben we nog wel een aantal, misschien WILDE, ideeën om Zeeland een Zwemprovincie te maken, zoals Friesland een Schaatsprovincie!  BEWEGEN is het motto voor de toekomst.

Voor ons, als bestuur, meer dan een Full Time Job om hieraan gehoor te geven. Want dit is allemaal naast een full time job en andere verplichtingen, als Vrijwilliger voor Z&PC DE Zeeuwse Kust.

We doen het graag , met volle inzet en overtuiging en Ja, soms is dat zwaar. Maar als je ziet wat er staat en wat we er allemaal voor terug krijgen is dat de meest mooie beloning die je kan ontvangen.                                                                                                                                     Dan kun je enkel dankbaar zijn met deze leden, en vooral ook de vrijwilligers, die dit samen met ons willen bereiken.

Het getuigt van een enorme loyaliteit.

Onze Penningmeester, Petra.

Heeft het de afgelopen jaren erg zwaar gehad, besluiten moeten nemen die soms pijnlijk maar noodzakelijk waren. Met als doel de vereniging financieel gezond houden. En de contributie niet te hoog te laten stijgen. Leden terugloop = inkomsten beperking, Corona, niet kunnen zwemmen, geen wedstrijden, wel zwemmen geen publiek, volledig zwembad gesloten dus geen enkele mogelijkheid om extra inkomsten te genereren. Daarbij haakten ook nog vele vrijwilligers af.

Enorme ENERGIE verhoging die door berekend werd door verhuurder. Maar die we niet, een op een, willen/kunnen doorberekenen aan de leden.

Maar Petra weet als geen ander;               

Het gaat niet om de beste keus te maken.

Het gaat om het maken van een keus en er het beste van te maken.

Ze gaat dit ook later nog toelichten.

Al met al het kon de laatste, onze eerste jaren, niet slechter.

Dus we kunnen enkel maar beter vanaf NU.

Want: Het voordeel van een dal is dat er twee pieken naast liggen.

Wij als bestuur wensen u nog een fijne dag we klinken op de toekomst.

Achterom kijken doen we niet, omdat we dan ook niet vooruit kunnen kijken.

WE HOEVEN NIET ALTIJD DE EERSTE TE ZIJN,

OM BETER TE ZIJN DAN DE REST!

WE GAAN KOMENDE TIEN JAAR VERDER MET       

 PLEZIER EN PRESTATIE.

Bedankt voor Uw aandacht.

Dan  willen we nu graag een toost uitbrengen.

Ieder lid en vrijwilliger krijgt ter gelegenheid van dit Jubileum een prestentje.

Dit gaan we komende dagen/weken aan IEDEREEN uitreiken.

Bedankt voor jullie steun en inzet.