Skip links

De vereniging Z&PC De Zeeuwse Kust

Onze missie

Overeenkomstig de Statuten heeft Z&PC DZK zich het volgende ten doel gesteld:

 • de beoefening van het zwemmen in de ruimste zin te bevorderen en meer algemeen te maken;
 • het bevorderen van de lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling;
 • beoefenen van de Waterpolo- en Zwemsport;
 • toegankelijk voor iedereen;
 • voorwaarden te scheppen voor zowel prestatiegericht als recreatieve zwemsportbeoefening.

 

Het bestuur schept vanuit deze missie de voorwaarden om met de teams zo hoog mogelijk in competitieverband uit te komen.

Dat wil het bestuur voornamelijk bereiken met zelf opgeleide zwemmers/spelers.
De teams moeten op een dusdanig niveau spelen en het verenigingsleven moet zodanig ingericht zijn, dat de spelers graag voor onze vereniging willen uitkomen. Het vrijwilligerswerk binnen de vereniging heeft continu aandacht. Een actief beleid en professionele ondersteuning moeten het aantal vrijwilligers op het gewenste niveau krijgen en houden.

De vereniging is een ontmoetingsplaats voor leden en belangstellende om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Een andere doelstelling is dat stelselmatig de saamhorigheid binnen de vereniging wordt vergroot en dat de vereniging een thuishaven is voor de leden en belangstellende.

Imago

Het imago intern houdt verband met wat we horen als we een willekeurig verenigingslid aan het woord laten. “ Ik vind het vooral een goed georganiseerde en gezellige club waarbinnen ik me goed thuis voel.
De zaken zijn goed voor elkaar, afspraken worden goed nagekomen en het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

“Voor een betaalbare prijs word ik in staat gesteld mijn sport op mijn eigen niveau te beoefenen. Daarnaast heb ik dankzij de vereniging veel persoonlijke contacten opgedaan en een vriendenkring opgebouwd. Ik heb echt het gevoel dat ik bij deze vereniging hoor. Zowel als actief sporter, begeleider als vrijwilliger krijg je de kans jezelf te ontplooien en verantwoordelijkheid te dragen. Het komen met ideeën en het nemen van initiatieven worden gestimuleerd.”

Het imago intern houdt ook verband met de wijze waarop wij elkaar bejegenen en ons ten opzichte van de vereniging en de accommodatie gedragen. Belangrijke aspecten in deze zijn wederzijds respect tussen vrijwilligers en leden, tussen leden en het bestuur en tussen de trainer en spelers. Belangrijk daarbij is het voorbeeldgedrag van ouderen naar jongeren, van vrijwilligers naar leden en bij de naleving van regels.

Extern imago

Het imago extern houdt verband met wat we horen als we een willekeurige inwoner van de gemeente Vlissingen, Middelburg of Veere zouden vragen aan te geven waar die aan moet denken bij het horen van de naam DZK. “DZK? Dat weet ik wel.

 

Dat is een enthousiaste club van mensen die al sinds jaar en dag kans zien veel kinderen, uit Walcheren letterlijk in beweging te krijgen en bij te dragen aan hun verdere ontplooiing. De leden blijven vaak een leven lang lid, mede dankzij de gezelligheid en het sociale karakter van de vereniging.

 

Daarnaast zijn ze in de wedstrijdsport zeer succesvol. In die zin manifesteert de vereniging zich regelmatig als een goede ambassadeur van de Walcheren. Het imago extern houdt ook verband met de wijze waarop wij als vereniging overkomen bij de K.N.Z.B., bij andere verenigingen, bij de scheidsrechters en tegenstanders.

Strategische Doelstellingen

 • behoud van de positie met een minimaal aantal van 300 leden;
 • een continue aanwas van de jeugdafdeling, zodanig dat het aantal
  jeugdleden minimaal 65% van het totale aantal zwemmende leden
  vertegenwoordigt;
 • het 1e zwem team uitkomend op minimaal landelijke A klasse, met een
  streven naar de Hoofdklasse;
 • het 1e waterpoloteam uitkomend op minimaal derde klasse bond, met een
  streven naar tweede klasse bond.
 • behoud van de stevige verankering van het vrijwilligerswerk diep binnen de
  verenigingsstructuur;
 • behoud van georganiseerde activiteiten waarbij alle leden en families
  betrokken zijn;
 • waardering en versterking van de club loyaliteit;
 • Uitbereiding van het sponsorbestand

Toekomst voor de vereniging

De Ambitie die we hebben is om over 5 jaar een solide positie in de hoofdklasse bij het zwemmen te hebben, en ook bij de waterpolo mee kunnen blijven doen op het hoogste bondsniveau. Daarnaast willen we een regionale sterke vereniging zijn die andere verenigingen kan helpen door:

 • Hun trainers op te leiden,
 • Kinderen enthousiast te maken voor de zwemsport door middel van clinics te geven,
 • Organiseren van schoolzwemkampioenschappen,
 • Kinderen extra faciliteiten te bieden, als hun eigen club daarin de middelen of expertise niet heeft.

Hierdoor kunnen we ook een brede vereniging blijven waar ruimte blijft voor elke zwemmer, ongeacht niveau of beperking (We faciliteren ook gehandicapten zwemmen, het zogenaamde G-Zwemmen).