Vereniging


Onze vereniging komt voort uit een fusie tussen ZV Lucter et Emergo uit Middelburg en Z&PC De Stormvogel uit Vlissingen.


Zwem- en waterpolovereniging De Zeeuwse Kust (DZK) is in het stadsgewest Middelburg-Vlissingen de enige zwem- en waterpolovereniging. DZK is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). 

De vereniging biedt een breed scala aan opleidingen op het gebied van wedstrijdzwemmen en waterpolo (hierna te noemen: ‘zwemmen’) voor zwemmers vanaf 6 jaar met minimaal een Nationaal zwemdiploma A. De opleidingen zijn gebaseerd op het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ) en het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW) van de KNZB.

DZK wil al haar sporters in staat stellen hun maximaal individueel resultaat (MIR) te behalen en eventueel door te stromen naar een Regionaal Trainingscentrum (RTC) van de KNZB. Hiervoor zullen trainers en coaches van DZK nauw samenwerken met elke sporter om hem of haar te helpen het niveau te bereiken dat binnen de mogelijkheden ligt. Wij gaan voor ontwikkeling in techniek, tactiek en prestaties, zowel individueel als in teamverband.

Wij geloven dat zwemmen een positieve, uitdagende en lonende ervaring moet zijn voor alle betrokkenen. Daarbij zijn vertrouwen in eigen kunnen, respect, persoonlijke verantwoordelijkheid en sportiviteit belangrijke waarden. Het allerbelangrijkste echter is dat zwemmers plezier hebben in hun sport.

De vereniging neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en toont maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze gedachte zullen wij proberen zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te zwemmen. Dit doen wij in samenwerking met externe partners, zoals de gemeente en de exploitant van het zwembad waar wij trainen. Voorbeelden zijn het zwemmen voor gehandicapten (G-zwemmen) en het organiseren van verschillende (wervende en promotende) evenementen.

Tot slot zien wij graag dat iedereen die betrokken is bij de vereniging zijn of haar bijdrage levert aan het samen een vereniging zijn.