Het bestuur bestaat uit de volgende opstelling.

Elke bestuurslid heeft zijn of haar eigen portefeuille.

Indien er vanuit de leden vragen zijn dan worden deze centraal door de Secretaris geïnventariseerd.

Ingekomen stukken worden tijdens de bestuursvergadering (3e woensdag van de maand) of de ALV behandeld.

De indiener zal altijd een schriftelijke/mail terugkoppeling  ontvangen.

Voorzitter: Cees Bergmans / voorzitter@zpc-dzk.nl

  • Algemene leiding vereniging, voorzitter bestuur en de algemene vergadering.
  • Public relations.

Secretaris: Marijke van Hoek / secretaris@zpc-dzk.nl

  • Secretariaat: verslaglegging bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen.

Penningmeester: Petra Donze / penningmeester@zpc-dzk.nl

  • Financiële administratie: begroting, boekhouding, verplichting- en budgetbewaking en kasbeheer.

Bestuurslid: Polocommissie Jolanda van Haaren / secretariaatwaterpolo@zpc-dzk.nl

  • Verantwoordelijk voor alle waterpolo aangelegenheden

Bestuurslid: Algemeen Vacant / bestuurslidalgemeen@zpc-dzk.nl

  • Verantwoordelijk voor algemene zaken

Bestuurslid: Voorzitter Zwemcommissie Andres v.d. Berge / zwemcommissie@zpc-dzk.nl

  • Verantwoordelijk voor alle zwemaangelegenheden