Z&PC De Zeeuwse Kust is een fusie van voorheen ZV Luctor et Emergo en Z & PC de Stormvogel.

In februari 2011 is er een voorstel tot samenwerking gedaan door trainers van beide verenigingen. De besturen van beide verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn, na vele overleggen en de nodige juridische stappen, tot het besluit gekomen om een samen werking verband, in de vorm van een startgemeenschap, aan te gaan. In september 2011 was de startgemeenschap gerealiseerd.

Motivatie was een mooie brede vereniging op te zetten: badwater te centraliseren, talenten samen te laten trainen en de breedte van de vereniging te centraliseren.

Na allerlei andere overleggen binnen het bestuur en met goedkeuring van de leden binnen beide ALV ’s, is de fusie op 19 februari 2013 een feit geworden.

ZV Luctor et Emergo en Z&PC de Stormvogel zijn op die datum een fusie vereniging geworden.

Vanaf voorgenoemde datum zijn beide verenigingen verder gegaan onder de naam Z&PC De Zeeuwse Kust.

Beide betrokken partijen gaan voor realisatie van eerder genoemde motivatie.