De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal en in vele vormen voor. Denk bijvoorbeeld aan pesten, schelden, beledigen, lastigvallen, onder druk zetten, bedreigen, discriminatie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten.

Het kan moeilijk zijn om hierover te praten. Niet alleen als het jezelf overkomt, maar ook als je weet dat er naar anderen toe dingen gebeuren die niet in de haak zijn en je niet goed weet wat je eraan kunt doen. 

Je kunt in dit soort situaties altijd contact opnemen met  de trainers, de  begeleiders of met het bestuur. Als je dit om wat voor reden dan ook niet wilt, kun je je wenden tot onze vertrouwenscontactpersoon. Zij is er voor iedereen die binnen onze vereniging te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag. 

Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst eventueel door naar geschikte hulpverlening. Je kunt er vanzelfsprekend van op aan dat elk contact met haar als zeer vertrouwelijk zal worden behandeld.

Bovengenoemde vormen van grensoverschrijdend gedrag tolereren wij binnen onze vereniging niet. Als blijkt dat leden van of andere betrokkenen bij onze vereniging hiervan slachtoffer worden, zal het bestuur sancties aan de dader opleggen. Deze sancties kunnen variëren van een waarschuwing, uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden, een zwembadverbod of andersoortige schorsingen tot royement.

Onze vertrouwenscontactpersoon stelt zich voor

Mijn naam is Heleen Wattel en ik ben de vertrouwenscontactpersoon van DZK.

Ik ben al jaren werkzaam als psychosociaal therapeut in mijn eigen praktijk. Ik begeleid mensen individueel of in hun relatie of gezinssamenstelling en ik help hen bij het oplossen van hun problemen. Daarnaast ben ik werkzaam in diverse huisartsenpraktijken als Praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

In mijn jeugd ben ik lid geweest van een turnvereniging. Ik heb daar geturnd en ook diverse functies vervuld.  Ik heb bijvoorbeeld lesgegeven en was lid van het jeugdbestuur. De zwemsport heb ik nooit in clubverband beoefend, maar ik ben vanaf de lagere school met regelmaat in het zwembad te vinden geweest. 

Bij mij kun je dus terecht als je binnen de vereniging te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag waardoor jij je niet prettig of zelfs onveilig voelt. Ieder gesprek dat je met mij hebt is en blijft vertrouwelijk: vanaf het eerste tot en met het laatste contact dat wij hebben.

Als je contact met mij opneemt zal ik naar je luisteren en je klacht serieus nemen en samen met jou zoeken naar een oplossing. Indien nodig, geef ik je informatie over voor jou geschikte hulpverlening.

Schroom niet contact met mij op te nemen. Ik ben er voor jou.

Heleen Wattel

Vertrouwenscontactpersoon DZK / vcpdzk@zpc-dzk.nl