Vanuit Fundament stromen kinderen door naar de fase van Train Techniek voor minioren. Na de minioren gaan de kinderen (vanaf 11/12 jaar) door naar junioren (Train Trainen) en jeugd (Train Racen).  Meisjes hebben een snellere doorstroom dan jongens.

Voor zowel Train Techniek, Train Trainen en Train Racen geldt, dat trainingsgroepen worden samengesteld op basis van niveau en ambitie. We werken met A, selecties, B selecties en C selecties. Het aantal trainingsuren per groep is  afhankelijk van de doelen van de groep en afgeleid van het KNZB Sportmodel. 

Zie voor meer info over het KNZB Sportmodel: www.knzbsportmodel.nl