Train Trainen

Meisjes stromen in het jaar waarin ze 11 worden door naar de junioren, jongens een jaar later. Deze fase noemen we Train Trainen. 

Kinderen werken in de trainingen vooral aan de ontwikkeling van het uithoudingsvermogen, de zgn. aërobe capaciteiten. Het accent tijdens de training ligt vooral op omvang met een lage intensiteit. Omdat de optimale ontwikkeling van de aërobe capaciteiten langere tijd in beslag neemt, breiden we het aantal trainingsuren in deze periode behoorlijk uit. 

Veel trainen is in deze fase belangrijker dan het zwemmen van veel wedstrijden. We werken per jaar toe naar twee piekmomenten.

Landtraining is onderdeel van ons aanbod. In samenwerking met Optisport bieden we zwemmers de mogelijkheid basistechnieken voor krachttraining aan te leren.