Welkom bij het Sterrenplan! 

Wij vinden het leuk dat je bij ons komt zwemmen. Je mag altijd 2 keer komen oefenen, voordat je besluit of je echt lid van onze vereniging wilt worden.

In deze ‘Info’ vertellen wij je wat meer over het Sterrenplan.

Sterzwemmen

Z&PC de Zeeuwse Kust is een wedstrijdzwem- en waterpolovereniging. Het Sterrenplan is de eerste fase binnen onze zwemvereniging en is bedoeld voor kinderen tot ongeveer 8 jaar, in bezit van minimaal Zwemdiploma A en –B.

Het doel van het Sterrenplan is de zwemvaardigheid van de kinderen te vergroten, de kinderen (eventueel) voor te bereiden op het wedstrijdzwemmen en/of de waterpolo en, ook heel belangrijk, de kinderen het plezier in het zwemmen te laten houden!

De lessen van het Sterrenplan hebben een speels, maar ook leerzaam karakter.

Het Sterrenplan is verdeeld in 5 fasen: om het af te ronden, dien je voor 5 ‘sterren’ af te zwemmen. Er wordt 5 weken geoefend voor elke ster. De 6e les wordt er afgezwommen.

In principe zakken kinderen niet voor hun ster. Het gaat erom dat zij alle vaardigheden hebben geoefend. Wij kunnen er echter wel voor kiezen een kind niet af te laten zwemmen vanwege het niet regelmatig aanwezig zijn bij de lessen. De regel die wij hanteren om af te mogen zwemmen is dat een kind de helft +1 van alle lessen aanwezig moet zijn geweest.

Bij het behalen van een ster ontvangen de kinderen een diploma en een sticker: deze stickers kunnen ze plakken op een poster die voor € 2,50 bij Ingrid Jongepier te verkrijgen is.

Indeling groepen

Voor aanvang van de les verzamelen we in de zgn. wachtruimte van het zwembad. Dit is de ruimte achter de ingang van het wedstrijdbad en het verenigingsbad (het bad met de duikplanken). Omdat op de muur van deze ruimte gekleurde stippen hangen, hebben wij onze groepsindeling ook aan deze kleuren gekoppeld.

De kleur die de kinderen bij hun groep krijgen, houden ze tot en met ster 5.

Op iedere ster staan 2 vaste lesgevers, zodat de lesgevers de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De kinderen krijgen dus bij elke module 2 andere  lesgevers.

Er wordt gezwommen in het verenigingsbad en in maximaal 3 banen van het wedstrijdbad. De groepen zwemmen wisselend in één van deze baden.

Informatie

Informatie over lidmaatschap of administratieve zaken kunt u vinden op onze website www.zpc-dzk.nl of u kunt met vragen mailen naar ledenadministratie@zpc-dzk.nl .

Aanspreekpunt voor ‘natte’ zaken en vragen over het zwemmen is Ingrid Jongepier. Zij is aanwezig op de zwemzaal of bereikbaar via sterrenplan@zpc-dzk.nl

Op onze website kunt u niet alleen informatie vinden over het Sterrenplan,  onder de kopjes algemeen - foto’s vindt u ook regelmatig foto’s genomen tijdens het Sterrenplan.

Afmelden bij ziekte of afwezigheid

Wanneer uw kind een keer niet kan komen zwemmen, maar zeker ook bij langere afwezigheid wegens ziekte of vakantie, horen wij dit graag.

U kunt uw kind afmelden door een mailtje te sturen naar sterrenplan@zpc-dzk.nl. Natuurlijk mag u het ook de voorafgaande les doorgeven aan de juf of meester van uw kind.

Aanvang van de les

Wij proberen altijd om op tijd te beginnen. De les begint om 11.30 uur en is klaar om

12.30 uur. Het is erg storend voor de lesgevers wanneer kinderen te laat komen. Zorg dus dat u bijtijds aanwezig bent.

De les begint met het gezamenlijk douchen, zodat het water van goede kwaliteit blijft.

Einde van de les

Elke les eindigen wij met 5 tot 10 minuten spelen. In deze tijd mogen de kinderen die dat willen ook gebruik maken van de springplanken.

Bijzondere activiteiten

Naast de ‘gewone’ Sterrenplanlessen, maken we ook tijd vrij voor o.a. het Sinterklaasfeest, een heus ‘clubkampioenschap’ en af en toe een spelcircuit. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief van het Sterrenplan.

Met deze ‘Info’ hopen we u wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over het Sterrenplan. Mocht u nog meer of andere dingen willen weten, dan kunt u altijd terecht bij Ingrid Jongepier.